Ngọc Lan - Ngày Tuyết Lạnh (reprise de Jour de neige d'Elsa)

Ngọc Lan - Ngày Tuyết Lạnh (reprise de Jour de neige d'Elsa) - Mp3 liés